Veelgestelde Vragen

Wat moet ik meenemen bij de eerste afspraak?

• De verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist (als u die gekregen heeft).

• Een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort).

• Uw pinpas of contant geld.

• (Sport)schoenen, die u veel draagt

• Eventuele hulpmiddelen die u al heeft, bijvoorbeeld steunzolen, teenstukje(s) enz.

• Draag bij voorkeur comfortabele kleding, zoals bijvoorbeeld sportkleding; dit is omdat bewegingsketen van het bekken t/m de voeten wordt bekeken.

Heb ik altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig?

Een afspraak maken zonder verwijsbrief is mogelijk. Wel zullen er dan tijdens het eerste onderzoek enkele vragen over uw gezondheidstoestand en medische voorgeschiedenis gesteld worden. Indien nodig wordt u gevraagd alsnog bij uw huisarts langs te gaan om een verwijzing te vragen.

Wat kan ik van een podotherapeutisch onderzoek verwachten?

U kunt hier meer over lezen onder het tabblad “Werkwijze”.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Hoeveel behandelingen er nodig zijn, verschilt per geval. Meestal zijn twee à drie behandelingen noodzakelijk.

Wat zijn de kosten van podotherapeutische behandeling?

Het is niet op voorhand te zeggen hoeveel de totale kosten van een behandelingstraject zullen bedragen. Als u voor het eerst komt, houdt u er dan rekening mee dat het 1e onderzoek in ieder geval € 100,00 kost. Wanneer er therapeutische voorzieningen nodig zijn (bijvoorbeeld zolen), dan wordt u uiteraard over de kosten daarvan geïnformeerd. Ook de kosten van eventuele vervolgconsulten zullen met u besproken worden.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

De kosten voor een consult dienen ter plaatse te worden voldaan. Kosten voor hulpmiddelen dienen eveneens direct te worden voldaan. Dit geldt ook voor hulpmiddelen die pas later kunnen worden afgeleverd (hierbij kunt u onder andere denken aan zolen die op maat worden gemaakt).

Wat wordt door mijn verzekeraar vergoed?

Dit hangt af van hoe u verzekerd bent. Informeer zelf vooraf bij uw verzekeraar wat u eventueel voor podotherapie vergoed krijgt. Zo voorkomt u dat u voor onaangename verrassingen komt te staan. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u terecht op de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Belangrijk: indien u recht heeft op vergoeding, dient u de declaratie ZELF te regelen. U ontvangt na betaling van een consult en eventuele podotherapeutische voorzieningen (zoals zolen en orthesen) een factuur die u naar uw zorgverzekeraar op kunt sturen.

Hoe kan ik een afspraak afzeggen?

U kunt een afspraak telefonisch of via whatsapp afzeggen op nummer 06-83151564. Tevens is het mogelijk een afspraak per e-mail te annuleren (info@podotherapiearjansmeele.nl).

Houdt u hierbij rekening met het volgende:
• Een afspraak die minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht. Datzelfde geldt wanneer u de afspraak zonder af te zeggen voorbij laat gaan.
• Een afspraak die tussen 24 en 48 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt voor 50% in rekening gebracht.
• Een afspraak die meer dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd wordt niet in rekening gebracht.

NB: er kan pas een nieuwe afspraak worden gemaakt als de rekening voor de te laat afgemelde of verzuimde afspraak volledig is betaald.

Hoe lang gaan de op maat gemaakte zolen mee?

Hoewel het per individueel geval kan verschillen, blijven de zolen in de regel zo’n anderhalf tot twee jaar goed werken. Na die tijd kan de functionaliteit merkbaar teruglopen. Daarom is het verstandig om na één tot anderhalf jaar een afspraak te maken om de zolen te laten nakijken.

Als ik een klacht zou hebben, waar kan ik dan terecht?

Indien u een klacht heeft, dan kunt u deze bij ons melden. Wij zullen zorgvuldig met uw klacht omgaan en een gepaste oplossing proberen te vinden.

Mocht de klacht desondanks niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Meer informatie hierover vindt u op de website van de NVvP.