Werkwijze

Wat kunt u verwachten als u voor het eerst op consult komt? Hieronder een beknopte uitleg.

Intake en vaststellen van de hulpvraag
Allereerst worden uw persoonlijke gegevens genoteerd (naam, adres, burgerservicenummer etc). Vervolgens gaan we in gesprek over wat voor u de directe aanleiding is om een afspraak te maken. Samen brengen we dan in kaart wat de huidige situatie is en wat u hoopt te bereiken en wat uw verwachtingen zijn. Op die manier stellen we uw hulpvraag vast.

Onderzoek
Om uw hulpvraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden wordt vervolgens een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Dit omvat een functieonderzoek, houdings- en ganganalyse en een inspectie van de schoenen. Indien er sprake is van concrete pijnklachten, zal getracht worden de oorzaak van de pijn vast te stellen.

Conclusie
Na dit onderzoek , worden de bevindingen en conclusies met u besproken en een behandelplan vastgesteld. Mocht uit het onderzoek blijken dat podotherapie u niet verder kan helpen, dan wordt zo mogelijk verwezen naar andere behandelaars of specialisten.

Therapie
Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek kan er een therapie ingezet worden. Voorbeelden van therapeutische maatregelen die ik als podotherapeut in kan zetten zijn: podotherapeutische zolen, taping, siliconen orthesen (teenstukjes), mobiliseren van de voet, voetentraining en schoenadvies.
Elke therapie is een kwestie van maatwerk; het streven is om het behandelplan zo goed mogelijk af te stemmen op uw mogelijkheden, behoeften en wensen.

Vervolgconsulten
In de meeste gevallen is het gewenst een vervolgafspraak na een aantal weken in te plannen. Tijdens dit consult wordt samen met u bekeken hoe het herstelproces vordert en of er eventueel aanvullende maatregelen genomen moeten worden.